Teadmiste test

Tekstülesanded. Test nr 1

Sinu tulemus on
1 / 11

Marek ja tema 5 sõpra käivad saalijalgpalli mängimas. Mängides kannavad nad särke, kus mängijanumber on vaid seljal. Ühel päeval panid nad T-särgid selga nii, et keegi ei vaadanud, mis number on tema enda särgil. Marek nägi, et tema sõprade numbrid on 2, 4, 7, 8 ja 10.
Üks tema sõpradest nägi, et kõikidel teistel mängijatel on numbrite summa 36 ja teine nägi, et kõikidel teistel on numbrite summa 40. Mis number oli Mareki särgil?

2 / 11

Erinevatele tähtedele vastavad erinevad numbrid ning kehtib pildil olev võrdus. Leia kuuekohalise arvu APRILL KÕIK võimalikud väärtused, kui A < P < R < I.

3 / 11

Saima: "Pille, kui sa annaksid pooled oma pirukatest mulle, siis oleks mul kaks korda rohkem pirukaid kui sul." Kui aga hoopis Saima annaks pooled oma pirukatest Pillele, siis mitu korda oleks Pillel rohkem pirukaid kui Saimal?

4 / 11

On antud ristkülik pindalaga 54 cm2. On antud ka üks ruut. Ruudu külg on kolm korda pikem ristküliku ühest küljest ja kaks korda lühem ristküliku teisest küljest. Leia ruudu külje pikkus.

5 / 11

Ühesuguseid kukleid müüakse karpides 6 ja 8 kaupa. Väiksem karp on 1 euro võrra odavam suuremast. Kui karbi hinna järgi arvutada välja selles karbis ühe kukli tüki hind, siis väiksemas karbis on see 10 senti kallim kui suuremas karbis.
Kui palju maksab suurem karp?

6 / 11

Ruudustikku 3 × 3 tuleb kirjutada üheksa arvu nii, et igas reas ja igas veerus olevate arvude summa oleks 33. Leia tumedaks värvitud ruutudesse kirjutatud arvude summa, kui keskmisesse ruutu on kirjutatud arv 9.

7 / 11

Paberist ringi keskpunkt oli O ning diameetrid PR ja MN. Ruut ABCD moodustus voltimisjoontest, mis tekkisid kui seda ringi volditi nii, et punktid P, R, M ja N ühtisid järjest
ringi keskpunktiga O. (Iga voltimise järel volditi ring jälle lahti tagasi.) Leia ruudu ABCD pindala, kui ringi diameeter oli 6 cm.

8 / 11

Aastaarvul 2016 on selline omadus, et selle numbrite summa on võrdne temast kaks korda suurema arvu numbrite summaga: 2 + 0 + 1 + 6 = 4 + 0 + 3 + 2. Leia aastaarvule 2016 järgnevatest aastaarvudest kaks esimest arvu, mille korral samuti arvu numbrite summa on võrdne arvust kaks korda suurema arvu numbrite summaga.

9 / 11

Reas on neli palli, mille järjestus vasakult paremale on A, B, C ja D.
Käik 1: võetakse vasakult esimene pall ja asetatakse
eelviimase ja viimase palli vahele.
Käik 2: võetakse vasakult viimane pall ja asetatakse
esimese ja teise palli vahele.
Neid käike korratakse vaheldumisi ja esimesena tehakse
käik 1. Milline on pallide järjestus, kui tehtud on täpselt 100
käiku?

10 / 11

Kui paarisarvule N liideti temast kahe võrra väiksem arv ja ka kahe võrra suurem arv, siis saadi summaks kahekohaline arv. Kui arvule N liideti temast kaks korda väiksem arv ja ka kaks korda suurem arv, siis saadi summaks kolmekohaline arv. Leia arvu N vähim võimalik väärtus.

11 / 11

Kolmnurk ABC, kolm halli ning üks must kolmnurk on kõik võrdkülgsed ning nende vastavad küljed on paralleelsed. Mustaks värvitud kolmnurga külje pikkus on 2 cm ja iga halliks värvitud kolmnurga külje pikkus on 5 cm. Leia kolmnurga ABC külje pikkus

Autor: http://www.ttkool.ut.ee/

results loading