MULD. Mulla koostis. Kirjuta kasti õige sõna

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 21 1m

Mulla mineraalne osa on tekkinud …

2 / 21 1m

… sattunud väetis muudab joogivee kõlbmatuks.

3 / 21 1m

… mullas on vesi üliõhukese kihina liiva-ja saviosakeste ümber.

4 / 21 1m

Mulla võimet varustada taimi vee, toitainete ja hapnikuga nimetatakse mulla…

5 / 21 1m

Kobe muld kuivab … kui tihe ja kokkusurutud muld.

6 / 21 1m

Mullasõmerate vahele jäävad …, mis on täidetud õhu ja veega.

7 / 21 1m

Väetised jagunevad orgaanilisteks ja …

8 / 21 1m

Eesti kõige viljakamad mullad on …

9 / 21 1m

Mahepõlunduses kasutatakse … väetisi.

10 / 21 1m

Seeme vajab idanemiseks vett, õhku ja sobivat …

11 / 21 1m

Mulla poorsuse vähenemisel ja tiheduse suurenemisel mulla õhusisaldus …

12 / 21 1m

Samblikud eritavad … ühendeid, mis lagundavad kivimeid.

13 / 21 1m

Muld tekib, kui murenenud kivimitele asuvad elama … taimed ja mikroorganismid.

14 / 21 1m

Liivsavimullad on kõige levinumad Pandivere kõrgustikul ja … tasandikul.

15 / 21 1m

Mulla tahke osa jaguneb mineraalseks ja … osaks.

16 / 21 1m

Mullasõmerate sees asuvad peened mulla…

17 / 21 1m

Orgaanilised väetised soodustavad … teket.

18 / 21 1m

Mullaosakeste vahel olevates õhuruumides elavad lestad ja …

19 / 21 1m

Mullaorganismid eritavad …

20 / 21 1m

… liidab liiva-ja saviosakesed kokku mullasõmeraks.

21 / 21 1m

Mulla orgaaniline osa koosneb mullas elavatest organismidest ning … ja loomade jäänustest.

results loading