MULLA TÄHTSUS TAIMEDE ELUS. Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 19 25s

Mis taim on pildil?

2 / 19 25s

Mulla niiskusesisaldust ... võimalik ise tõsta.

3 / 19 25s

Väiksema niiskusega mullas võib kasvada ...

4 / 19 25s

Mulla võimet varustada taimi vee, toitainete ja hapnikuga nimetatakse ...

5 / 19 25s

Mulla viljakus ... mulla koostisest.

6 / 19 25s

Kobe muld kuivab ... kui tihe ja kokkusurutud muld.

7 / 19 25s

...seemned hakkavad idanema soojas mullas.

8 / 19 25s

Mis taim on pildil?

9 / 19 25s

Mis taim on pildil?

10 / 19 25s

Mis taim on pildil?

11 / 19 25s

Kevadel hakkavad mullas esmalt arenema ...

12 / 19 25s

Liigniiske muld ... taimekasvu

13 / 19 25s

Väga niisket mulda vajab kasvamiseks ...

14 / 19 25s

Mulla temperatuur ja niiskusesisaldus on taime jaoks ...

15 / 19 25s

Idanemiseks vajab seeme ...

16 / 19 25s

Seemne mulda viimine on ...

17 / 19 25s

Mis taim on pildil?

18 / 19 25s

Taim võtab juurtega mullast vett ja vees lahustunud toitaineid.

19 / 19 25s

Mulla kobedus ja viljakus on taime jaoks ...

results loading