TESTNuputamisülesanded (4 ülesannet). Test nr2

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 4

480 kg heinaga võib sööta ühte lehma 40 päeva, hobust aga 24 päeva. Mitmeks päevaks jätkub sellest heinast, kui sööta nii lehma kui ka hobust?

2 / 4

Mati pani kartuleid kasti, mis mahutas 80 kg. Seal oli juba 12 kotti, mis kaalusid 5 kilogrammi. Mitu kotti kartuleid saab Mati veel sinna kasti panna?

3 / 4

Koerakonservist jätkub kolmele koerale 8 päevaks. Mitmeks päevaks jätkub seda kahele koerale?

4 / 4

Kassikonservist jätkub kahele kassile 9 päevaks. Mitmeks päevaks jätkub
sellest kolmele kassile?