Paarisarvud ja paaritud arvud. Tekstülesanded paarsuse kohta. Test nr2

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 11

Kilpla külas elab 50 elanikku. Mõned neist on omavahel tuttavad. Tuttavatele räägib kilplane alati tõtt, võõrale aga alati valetab. Iga kilplane ütleb täpselt üks kord igale teisele, kas tal on külaelanike hulgas paaris või paaritu arv tuttavaid (iseennast tuttavaks ei loeta). Kas on võimalik, et väide „mul on külaelanike hulgas paarisarv tuttavaid“ kõlab kokku täpselt 2015 korda?

2 / 11

Raamatus on 18 erinevat jutustust, mille pikkused mingis järjekorras on 1, 2, 3, . . . , 18 täis lehekülge. Esimene jutustus hakkab leheküljelt 1 ja viimane lõppeb leheküljel 171. Leia suurim arv jutustusi, mille algus selles raamatus saab olla paarituarvulisel leheküljel.

3 / 11

Basseinis on 8 vee väljalaskeklappi. Süsteemi abil on võimalik valida täpselt 4 klappi ja muuta nende asend vastupidiseks (avatud klapp sulgub, suletud klapp avaneb). Kas selle süsteemi korduval rakendamisel on võimalik avada kõik klapid, kui esialgu on avatud kaks klappi?

4 / 11

Lahtistest lehtedest koosneva noodikogu leheküljed on nummerdatud alates esimesest lehest arvudega 1, 2, 3, 4, . . . . Juku liitis ajaviiteks kokku viieteist juhuslikult võetud lehe kõik 30 leheküljenumbrit ja sai tulemuseks 1998. Kas Juku arvutas õigesti?

5 / 11

Laual on 16 joogiklaasi. Neist 15 on õigetpidi, aga üks on põhjaga ülespoole. Korraga lubatakse ümber pöörata täpselt 4 klaasi. Kas korrates seda operatsiooni teatud arv kordi on võimalik saavutada olukord, kus kõik klaasid on õigetpidi?

6 / 11

Piraat Silveril on 8 ühesugust täringut, mis on märgistatud järgmisel viisil: iga täringu kahele vastastahule on kummalegi kirjutaud üks silm, veel kahele vastastahule kummalegi kaks silma ja ülejäänud kahele vastastahule kummalegi kolm silma. Kas Silver saab nendest täringutest kokku panna kuubi mõõtmetega 2 × 2 × 2, mille tahkude silmade arvud oleksid kuus järjestikust täisarvu?

7 / 11

Kaks arbuusimüüjat tülitsesid müügikoha pärast. Kaval-Ants pakkus neile oma abi tüli lahendamiseks. Ta paigutas ringikujuliselt maha teatud arvu korve ja ütles: ”Müügikoha saab endale see, kes oskab paigutada arbuuse korvidesse nii, et igas kahes kõrvutiasetsevas korvis oleks täpselt ühe võrra erinev arv arbuuse. Kes ülesandega toime ei tule, loovutab 10 arbuusi mulle.” Missuguse korvide arvu valis Kaval-Ants, kui ta oli kindel, et lahkub turult 20 arbuusiga?

8 / 11

On antud 5 lampi. Neist igaühel saab olla ainult kaks olekut - sisse lülitatud või välja lülitatud. Ühe käiguna tuleb valida kaks lampi ja mõlema lambi olek muuta vastupidiseks (st sisse lülitatud lamp välja lülitada ja vastupidi). Alguses on kõik lambid välja lülitatud. Millises vastusevariandis antud väide on igal juhul õige, kui teha 10 käiku?

9 / 11

Taskuarvuti ekraanil on arv 12. Ühe korraga on lubatud ekraanil olevat arvu korrutada arvuga 2 või arvuga 3 või juhul, kui tulemuseks tuleb täisarv, jagada arvuga 2 või arvuga 3. Nii toimitakse 60 korda järjest. Millises vastusevariandis antud arvu ei ole nii võimalik saada?

10 / 11

Kolm prussakat Mik, Tik ja Sik jooksid võidu. Mingil hetkel oli Mik esimene, Tik teine ja Sik kolmas. Pärast seda muutus Miku ja Tiku omavaheline järjestus rajal 9 korda, Tiku ja Siku oma 10 korda ning Miku ja Siku oma 11 korda. Millises järjestuses, alates võitjast, nad lõpetasid selle jooksu?

11 / 11

Basseinis on 8 vee väljalaskeklappi. Süsteemi abil on võimalik valida täpselt 4 klappi ja muuta nende asend vastupidiseks (avatud klapp sulgub, suletud klapp avaneb). Kas selle süsteemi korduval rakendamisel on võimalik avada kõik klapid, kui esialgu on avatud üks klapp?

Testi allikas

results loading