Protsentarvutus ülesanded. Hinnad, palgad, maksud test nr3

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 7

Võrreldes 2011. aasta 1. kvartaliga, kasvas 2. kvartalis Eestis keskmine palk 65 euro võrra ehk 8,21%. Kui suur oli keskmine palk 2011. aasta 1. kvartalis?

2 / 7

Kui ettevõte palkab tööle uue töötaja kuupalgaga 700 eurot, siis mitme euro võrra suurenevad ettevõtte tööjõukulud kuus? Sotsiaalmaksu määr on 33%.

3 / 7

Müügijuht soovib arvutusvalemit juurdehindlusmäära arvutamiseks, kui on ette antud kauba sisseostuhind SH ja müügihind MH. Tuletada vastav valem.

4 / 7

Olgu brutopalk 1000 eurot. Leida netopalk arvestades, et töötuskindlustusmakse määr on 2,8% , tulumaksuvaba 144 eurot ja tulumaksumäär 21%.

5 / 7

Ema kuupalk on 950 eurot. Peres on kaks last, kes peale kooli käivad huviringides, mille eest maksab ema 420 eurot aastas. Kui palju maksab ema aastas tulumaksu, kui töötuskindlustusmakse määr on 2,8%, tulumaksumäär 21%, tulumaksuvaba miinimum on 1728 eurot aastas pluss teise lapse eest veel samapalju. Arvestada ka seda, et huviringide eest makstav tasu on maksuvaba kulu, st enne tulumaksu leidmist arvatakse ka see tulust maha.

6 / 7

Isa netopalk on 1200 eurot. Kui suur on tema brutopalk, kui tulumaksuvaba miinimum on 144 eurot, tulumaksumäär 21% ja töötuskindlustusmakse määr 2,8% ?

7 / 7

Väikeettevõte, kus on kolm töötajat, kandis eelmisel kuul maksuameti kontole sotsiaalmaksu 3122,18 eurot. Kui suur on selles ettevõttes keskmine brutopalk ühe töötaja kohta, kui sotsiaalmaksu määr on 33%?

results loading