Tehted hulkliikmetega. Leia igale küsimusele kõige täpsem vastus. Test nr2

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 14

On teada, et hulkliikmed 3x² + 5x + 12 ja Ax² – Bx + 12 on võrdsed. Millega võrduvad A ja B?

2 / 14

Leia korrutis 0,5(–2x – 4y + 6z + 8)

3 / 14

Hulkliikme –4x + 6y jagamisel 2-ga saame tulemuseks

4 / 14

Millega võrdub (x + y + z)²?

5 / 14

Kahekohalises arvus on a kümnelist ja b ühelist. Selle arvu üldkuju on

6 / 14

Lihtsusta avaldis
A = (x+3) – (x+5) – (x–7)

7 / 14

Missugusel juhul avatakse sulud õigesti?
–4a(2x – 3y + z – 1)

8 / 14

Kolmnurga küljed on a, b ja c. Hulkliikme a + b + c abil leiame

9 / 14

Lihtsusta avaldis
A = 3(x-2)+5(3-x)

10 / 14

On teada, et võrdus kehtib. Missugune avaldis peab olema sulgudes, kui
–7xy + 14y = 7y (..............)

11 / 14

Kolmekohalises naturaalarvus on x sajalist, y kümnelist ja z ühelist. Selle arvu üldkuju on

12 / 14

Hulkliikmete 3x + 2y – 1 ja 3x – 2y + 1 summa on

13 / 14

Hulkliikmete x + y + 3z ja 1 + 2z + x + y summa on

14 / 14

Leia jagatis (2x³ – 8x² – 4) : (–4)

© Allar Veelmaa

results loading