Tehted naturaalarvudega. Leia igale küsimusele kõige täpsem vastus. Test nr 1

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 16

Missugune järgmistest arvudest jagub 2-ga, 3-ga ja 9-ga? 332, 990, 213, 9300, 9303

2 / 16

Leia, millega võrdub 77 + (48 - 28).

3 / 16

Arvude 20 ja 60 suurim ühine tegur on

4 / 16

Leia, millega võrdub 101 - (24 + 67).

5 / 16

Mis arv peab olema punktiiri asemel võrduses 399 + ... = 399?

6 / 16

Missugune arv sobib tähe p asemele, et võrdus 3p = 129 oleks tõene?

7 / 16

Arvude 14 ja 21 vähim ühiskordne on

8 / 16

Leia, millega võrdub 68 - (37 - 8).

9 / 16

Missugune number võib olla * asemel, et arv 23*5 jaguks 3-ga?

10 / 16

Ristküliku küljed on 7 cm ja 8 cm. Leia ümbermõõt ja pindala.

11 / 16

Ruudu külg on 12 cm. Leia ruudu ümbermõõt ja pindala.

12 / 16

Millega võrdub 70 · 800?

13 / 16

Kui pika tee läbib kiirusega 60 km/h sõitev auto 20 minutiga?

14 / 16

Jüri märkas, et arvud 819, 1089, 2349 ja 5589 jaguvad 9-ga. Sellest tegi ta järelduse, et kui arv lõpeb 9-ga, siis ta jagub 9-ga. Kas see järeldus on õige?

15 / 16

Jüri leidis, et 101010 : 10 = 111. Kas ta arvutas õigesti? Missugune on õige tulemus?

16 / 16

Mis arv sobib tähe w asemele, et võrdus w - 1001 = 1002 kehtiks?

© Allar Veelmaa

results loading