TESTNuputamisülesanded. Test nr 1

Sinu tulemus on
1 / 16

Ühe staadioniringi läbimiseks kulub Sassil 3 minutit ja Reinul 4 minutit. Poisid alustasid jooksu samal ajal samalt stardijoonelt. Leia vähim aeg, mis kulub poistel, et ületada jälle samaaegselt seda stardijoont.

2 / 16

Pinocchio nina on 3 cm pikkune. Iga kord, kui ta valetab, siis nina venib 20mm võrra pikemaks. Kui pikk on Pinocchio nina peale kolme valetamist?

3 / 16

Peenral õitses 5 erinevat tulpi. Punane tulp oli valgest paremal pool, aga kollasest tulbist vasakul pool. Punane ja valge tulp ei olnud kõrvuti. Oranž tulp ei olnud kõrvuti valge, lilla ega punase tulbiga. Vali õiges järjestuses tulpide värvid vasakult paremale.

4 / 16

Paiguta arvud 1 kuni 20 sirgjoonele nii, et iga kahe kõrvutiasetseva arvu summa oleks algarv. ( Näiteks kui oleks vaja paigutada arvud 1 kuni 4, siis vastus on 1,2,3,4) Vali õige rivi!

5 / 16

Jaanus avas raamatu ja märkas, et avatud kohas on lehekülgede numbrite summa 21. Leia nende lehekülgede numbrite korrutis.

6 / 16

Rohelises ja punases kastis on kokku 250 palli. Jaan tõstis 10 palli rohelisest kastist punasesse. Seejärel tõstis Anne 30 palli punasest kastist rohelisse. Selgus, et nüüd on rohelises kastis 150 palli. Mitu palli oli alguses rohelises kastis?

7 / 16

Leia neljakohaline arv, kui on teada, et
1) selle arvu kõik numbrid on erinevad
2) arv jagub arvudega 5 ja 6
3) arvu ristsumma on 24
4) vasakult paremale on numbrid kahanevas järjekorras

8 / 16

Peres on vähem kui 10 last ja nende seas on nii poisse kui tüdrukuid. Igal tüdrukul on õdesid ja vendi ühepalju. Igal poisil on vendi poole vähem kui õdesid. Mitu poissi ja mitu tüdrukut on selles peres?

9 / 16

Sirge tee ääres on võrdsete vahedega 9 bussipeatust. Esimese ja kolmanda peatuse vaheline kaugus on 600 meetrit. Leia esimese ja viimase peatuse vaheline kaugus.

10 / 16

Siimu telefoninumber on kuuekohaline arv, mille kõik numbrid on paaritud. Neljas number on viis korda suurem viimasest ja esimene number on kolm korda suurem viimasest. Neljas number on kolme esimese numbri summa. Kõigi numbrite summa on 20. Leia Siimu telefoninumber.

11 / 16

Järjesta poisid alates vanemast, kui on teada, et
1) kõik on vanemad kui 11
2) Mart ei ole noorim ega vanim
3) Martin on Karlist noorem, aga Mardist vanem
4) Martin ja Karl on mõlemad Joosepist nooremad
5) Joosep on Peetrist 5 aastat vanem

12 / 16

Arvuta. Vastus kirjuta rooma numbritega. MM – MCMXLVIII = …………..

13 / 16

Õpetaja kirjutas tahvlile arvud 1246, 3874, 4683, 4874, 8462. Reet pidi oma vihikusse kirjutama nende seast arvu, mis on paarisarv, mille kõik numbrid on erinevad ja milles sajaliste number on kaks korda suurem üheliste omast ning kümneliste number on suurem kui tuhandeliste number. Mis arvu Reet kirjutas?

14 / 16

Rannaliival on reas 8 erinevat palli. Pruun pall on eespool kui lilla ja kollane pall. Lilla on ühe palli võrra tagapool valgest pallist. Sinine on pruunist eespool, aga rohelisest pallist tagapool. Kollane on ühe palli võrra mustast tagapool. Roheline on lilla ja punase vahel. Valge on musta palli kõrval, aga kollasest eespool. Millises järjekorras on pallid liival?

15 / 16

Mari elab koos ema, isa ja vennaga. Neil on kodus üks koer, kaks kassi, kaks papagoid ja akvaariumis neli kuldkala. Mitu jalga on neil kõigil kokku?

16 / 16

Mitu kolmnurka on joonisel?