Tekstülesanded 5. klassile

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 8

Ema ostis naabrilt 54 EUR eest liha. Samas kustutas naaber oma 25-eurose võla emale. Mitu eurot sai ema naabrile antud 50 eurost tagasi?

2 / 8

Linnuteadlane uuris lõokeste pesi. Neist 106 pesas oli igaühes 4 muna, 54 pesas igaühes 5 muna ja 24 pesas igaühes 6 muna. Mitu muna oli uuritud pesades kokku?

3 / 8

Kalle kogus suvel 1030 g ja Teet 470 g ravimtaimi. Tiina ja Teet kogusid kokku 80 g võrra vähem kui Kalle. Kui palju ravimtaimi kogus Tiina?

4 / 8

Autojuht ostis hommikul 65 l bensiini. Sellest bensiinist kulus enne lõunat 24 l ja peale lõunat 15 l. Koosta avaldis bensiini jäägi arvutamiseks, seejärel arvuta jääk!

5 / 8

Linna kaupluses müüdi hommikupoolikul 25 640 kg leiba ja saia. Õhtupoolikul müüdi aga veel 18 680 leiba ja saia. Mitu kilogrammi leiba ja saia müüdi päeva jooksul?

6 / 8

Klassis oli 13 tüdrukut ja 10 poissi, kokku 23 õpilast. Kui palju oli tüdrukuid rohkem kui poisse?

7 / 8

Trammi lõpp-peatuses väljus ühest trammivagunist 69 inimest ja teisest56 inimest. Mitu inimest sõitis lõpp-peatusse?

8 / 8

Nelinurkse soo üks külg on 7350 m, teine külg 680 m võrra pikem ja ülejäänud kahe külje pikkuste summa on 12 370 m. Kui pikk oleks matk ümber soo?

miksike

results loading