Tekstülesanded. Test nr 1

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 9

Risttahukas mõõtmetega 30 cm × 30 cm × 42 cm on vaja täita ühesuuruste kuupidega, mille serva pikkus on täisarv sentimeetreid. Kas on õige, et selliste kuupide vähim võimalik arv on 150?

2 / 9

On 9 cm pikkune joonlaud, millel tähised puuduvad. Mikk tahtis märkida sellele võimalikult vähe tähiseid nii, et sellega oleks võimalik mõõta 1 cm täpsusega kõiki lõike pikkustega 1 cm kuni 9 cm ning seejuures saaks seda iga pikkuse korral teha vaid ühe mõõtmisega. Mikk leidis, et selleks tuleb joonlauale märkida vähemalt 4 tähist. Kas tal oli õigus?

3 / 9

Kas on õige, et nurkade b ja c suuruste summa on kindlasti võrdne nurkade x ja a suuruste summaga?

4 / 9

Sille luges järjest naturaalarve nii, et iga järgmine oli eelmisest 4 võrra väiksem. Esimesena ütles ta arvu 155, teisena arvu 151 jne. Kas on õige, et 11-dana ütles ta arvu 115?

5 / 9

Torustiku liitekohtades vesi kas jaguneb võrdseteks osadeks või siis sinna kokku voolava vee hulk liitub. Kui joonisel olevasse torustikku kallata teatud kogus vett, siis anumasse D koguneb 100 cm3 vett. Mitu cm3 vett koguneb anumasse B?

6 / 9

Firma juhiks kandideeris 4 inimest. Valimas käis ………. inimest. Teada on, et võitja sai 6 häält rohkem kui teiseks jäänud, teiseks jäänud sai 6 häält rohkem kui kolmandaks jäänud ja kolmandaks jäänud sai 6 häält rohkem kui viimaseks jäänud. Mitu häält sai valimised võitnud inimene?

7 / 9

Et saada 30-aastaseks tuleb mul oodata veel mõned aastad. Et saada 50-aastaseks, tuleb mul kõigepealt oodata kaks korda kauem kui 30-aastaseks saamist ja siis veel 6 aastat. Kui vana ma olen praegu?

8 / 9

On kuut värvi lilleõisi. Neid on võimalik jaotada 26 lapse vahel nii, et igal on käes 6 lilleõit ja kõik need kuus on erinevat värvi. Kas neil on võimalus neid lilleõisi omavahel vahetada nii, et igal lapsel oleks käes kuus lilleõit ning need kuus õit on sama värvi?

9 / 9

Mitu erinevat võimalust on numbrite kirjutamiseks tühjadesse ruutudesse nii, et antud tehe oleks õige?

Koostas: www.teaduskool.ut.ee

results loading