Tekstülesanded. Test nr 3 (8 ülesannet)

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 8

Vanaemal kulus pargis ühe ringi kõndimiseks 25 minutit, vanaisa jõudis sama ringi läbida 5 minuti võrra kiiremini. Kui kaua aega kulus neil koos kõndides selle ringi läbimiseks?

2 / 8

Jätka antud rida 2 sobiva arvuga! 1, 3, 7, 13, 21, 31, ...

3 / 8

Arvud 0, 1, 2, 3, 4 ja 100 algul liideti omavahel, seejärel korrutati omavahel. Kumb on suurem, kas antud arvude summa või korrutis?

4 / 8

Ühel päeval korjas Paul aiast 20 kg õunu, teisel päeval jõudis ta korjata 5 kg võrra rohkem kui esimesel päeval. Mitu kilogrammi pirne korjas Paul kahe päevaga kokku?

5 / 8

Kui suur osa on ringist värvimata, kui algul värviti veerand ringist ning seejärel värviti värvimata osast veel üks kolmandik?

6 / 8

Mul on olnud huvitav elu. Oma esimesel eluveerandil ei tegelenud ma üldse spordiga. Pärast seda olen tegelenud ühe spordialaga korraga. Kõigepealt mängisin ma 10 aastat korvpalli, siis tegelesin ma 9 aastat kergejõustikuga. Viimased 8 aastat olen ma jalgrattasportlane. Kui vana ma olen?

7 / 8

Kahes karbis oli täpselt ühepalju tennispalle, kummaski 24. Algul võeti esimesest karbist ära osa pallidest. Seejärel võeti teisest karbist ära nii mitu palli, kui neid esimesse karpi oli alles jäänud. Mitu palli on nüüd kahes karbis kokku?

8 / 8

Joonesta mõttes üks ruut. Jaga see kahe sirglõigu abil väiksemateks võrdseteks ruutudeks. Nüüd jaga üks väike ruut omakorda kahe sirglõigu abil võrdseteks ruutudeks. Mitu ruutu on sellel joonisel kokku?

results loading