Tekstülesanded. Test nr 9

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Õpilane liitis arve ja sai summaks 15947. Pärast taipas, et oli võtnud ühe arvu 316 võrra ja teise arvu 85 võrra väiksema, kui pidi olema. Leia õige summa.

2 / 12

Mitu ruutu ja kolmnurka on pildil?

3 / 12

Pane avaldisse sulud nii, et vastus sobiks.
Avaldis 4 x 12 + 18 : 6 + 3 vastus 14

4 / 12

Ritta on kirjutatud kolm arvu, mille summa on 75. Teine arv on 5 võrra suurem kui
esimene ning kolmas arv on 2 korda suurem kui kahe esimese arvu summa. Leie esimene
arv.

5 / 12

Poisid värvisid suvel kämpinguid. Iga värvitud kämpingu eest maksti neile nelja peale
kokku 187 eurot. Poisid töötasid 3 kuud ja iga kuu kulutasid teenitud rahast nelja peale
kokku 203 eurot. Mitu kämpingut nad värvisid sel suvel, kui suve lõpuks oli igal poisil
1110 eurot?

6 / 12

Isa ostis 12 jalgrattakodarat. Kui ta oli katkised kodarad uutega asendanud, jäi tal uusi kodaraid 2 võrra rohkem üle, kui oli katkisi. Mitu kodarat oli katki?

7 / 12

Kahe arvu summa on 715. Üks neist arvudest lõpeb nulliga. Kui see null ära jätta,
saame teise arvu. Leia need arvud.

8 / 12

Mitu ristkülikut ja kolmnurka on joonisel?

9 / 12

Viikingite pealik ehitas laeva, millel oli 12 paari aerusid. Neist 7 paari oli 4 m pikkused
ja ülejäänud 5 m pikkused. Iga aeru taga oli 2 meest. Mitu sõudjat oli laevas kokku ja mitu
meetrit puud oli vaja pikemate aerude tegemiseks?

10 / 12

Asenda kõik kastikesed ühe ja sama numbriga nii, et saadud seitsmekohaline arv
jaguks 9-ga. Leia 2 võimalust.

11 / 12

Ristkülikukujulise aia mõõtmed on 16 m x 20 m. Aednik tegi sinna 6 ühesugust lillepeenart (joonisel värvitud tumedaks). Leia ühe lillepeenra ümbermõõt.

12 / 12

Kirjuta araabia numbritega MCDLXIX

results loading