Tõenäosusteooria. Vali õige vastus

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 10

Lapse käes on neli kaarti, millest igaühele on kirjutatud üks number 1, 2, 3, 4. Laps laob need juhuslikus järjrkorras üksteise kõrvale. Kui suur on tõenäosus, et nii tekib
a. arv 2134,
b. paarisarv,
c. arv, mis on suurem kui 1000,
d. arv 2813.

2 / 10

Karbist, milles on 3 rohelist, 2 punast ja 4 sinist pliiatsit, võetakse juhuslikult 3 pliiatsit. Leia tõenäosus, et kõik kolm on erinevat värvi.

3 / 10

(1998) Laualolevast 6 loteriipiletist 2 on võiduga. Leida tõenäosus, et laualt juhuslikult võetud 3 pileti hulgas on üks võiduga pilet.

4 / 10

Urnis on 12 kuuli, neis 8 valget ja 4 musta. Urnist võetakse juhuslikult 5 kuuli. Kui suur on tõenäosus, et võetud kuulidest on 2 musta ja 3 valget?

5 / 10

Kaardipakis on 36 kaarti ja sealt võetakse huupi 3 kaarti. Kui suur on tõenäosus, et nende hulgas
a. pole ühtegi ässa,
b. on täpselt üks äss,
c. on vähemalt üks äss.

6 / 10

Urnis on 3 punast ja 9 sinist ühesugust kuuli. Kui suur on tõenäosus, et kuuli juhuslikul võtmisel urnist saadakse
d. sinine kuul,
e. punane kuul,
f. roheline kuul,
g. kas punane või sinine kuul.

7 / 10

Õpetaja kutsub kuuest nõrgast õpilasest kolm konsultatsiooni. Õpilane, kes pidi kutse edastama, unustas nimed ja saatis neist huupi kolm konsultatsiooni. Kui tõenäone on, et juhtusid kutsutud?

8 / 10

Kui suur on tõenäosus, et täringu viskamisel tuleb
a. 5 silma,
b. paaritu arv silmi,
c. kolmega jaguv silmade arv.

9 / 10

Õpilane oskab 25-st eksamiküsimusest vastata kahekümnele. Kui suur on tõenäosus, et pileti 3 küsimust on kõik nende kahekümne seast?

10 / 10

Kümnele kaardile on kirjutatud numbrid 0 kuni 9. Kui suur on tõenäosus, et nendest kaartidest moodustatud kahekohaline arv jaguks arvuga 18?

results loading