VIIEKOHALISE ARVU JAGAMINE ÜHE- JA KAHEKOHALISE ARVUGA. Kirjuta õige vastus

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 10

49632 : 96 =

2 / 10

32512 : 8 =

3 / 10

36603 : 9 =

4 / 10

78358 : 7 =

5 / 10

69306 : 3 =

6 / 10

47896 : 8 =

7 / 10

31748 : 4 =

8 / 10

40045 : 5 =

9 / 10

47663 : 7 =

10 / 10

45786 : 6 =

results loading