TINGIMUSED VEES

Elu tekkis vees ligi 3 miljardit aastat tagasi ja tänapäeval elab veekogudes tuhandeid taime- ja loomaliike.

Vesi on eluks vajalik kõikidele organismidele. Organismid kasutavad vett keharakkudes toimuvates ainevahetusprotsessides.

Vee tihedus on õhu tihedusest suurem, seetõttu takistab vesi organismide liikumist rohkem kui õhk. Paljud veeorganismid ujuvad oma lihaste jõul, et püsida sobival sügavusel. Väiksemad organismid takistavad vajumist gaasipõiekeste, õlitilgakeste, karvade, ripsmete või viburite abil.

Vee temperatuur muutub vastavalt aastaajale ja muutused toimuvad aeglaselt. Suurema tiheduse tõttu vesi soojeneb  ja jahtub aeglasemalt kui õhk. Kuigi talvel kattub veepind jääga, on veekogu põhjas temperatuur ikka 4C. See võimaldab veeloomadel talvituda.


Hapnikku on vees vähem kui õhus. See satub vette veepinnalt ja roheliste taimede elutegevuse tagajärjel. Voolavas külmas ja selges vees on hapnikku rohkem, sügaval veekogu põhjas vähem. Kui veekogu on kaetud jääga, võib kaladel ja veeloomadel tekkida hapnikupuudus ja öeldakse, et veekogu on ummuksis.

Valgustingimused on vees tunduvalt halvemad kui õhus. Osa veekogule langevast päikesevalgusest peegeldub juba pinnalt tagasi. Mitmesugused vees hõljuvad osakesed neelavad samuti valgust. Seetõttu ei tungi valgus kuigi sügavale.Paljud veeorganismid elavad madalas vees.

Veeorganismide levikut mõjutab oluliselt vee soolsus. Magedas vees kohastunud loomad ei saa elada soolases merevees.

TEST

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.