TINGIMUSED VEES. Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 13 30s

Kõik veeorganismid eelistavad elada soolases vees.

2 / 13 30s

Magedas vees kohastunud loomad ei saa elada soolases merevees.

3 / 13 30s

Valgus liigub veekogus väga sügavale.

4 / 13 30s

Elu tekkis vees umbes ... aastat tagasi.

5 / 13 30s

Vesi soojeneb ja jahtub ... kui õhk.

6 / 13 30s

Väiksemad veeorganismid kasutavad sobival sügavusel püsimiseks ...

7 / 13 30s

Paljud veeorganismid elavad ... vees.

8 / 13 30s

Vesi on vajalik kõikidele organismidele.

9 / 13 30s

Talvel on veekogu põhjas ... kraadi.

10 / 13 30s

Suuremad veeorganismid kasutavad sobival sügavusel püsimiseks ...

11 / 13 30s

Vees on ... hapnikku kui õhus.

12 / 13 30s

Vesi takistab organismide liikumist ... kui õhk.

13 / 13 30s

Valgustingimused on vees ... kui õhus.

results loading