TINGIMUSED VEES. Vali õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 13 30s

Väiksemad veeorganismid kasutavad sobival sügavusel püsimiseks …

2 / 13 30s

Valgus liigub veekogus väga sügavale.

3 / 13 30s

Paljud veeorganismid elavad … vees.

4 / 13 30s

Kõik veeorganismid eelistavad elada soolases vees.

5 / 13 30s

Valgustingimused on vees … kui õhus.

6 / 13 30s

Vesi on vajalik kõikidele organismidele.

7 / 13 30s

Suuremad veeorganismid kasutavad sobival sügavusel püsimiseks …

8 / 13 30s

Elu tekkis vees umbes … aastat tagasi.

9 / 13 30s

Vesi takistab organismide liikumist … kui õhk.

10 / 13 30s

Magedas vees kohastunud loomad ei saa elada soolases merevees.

11 / 13 30s

Vesi soojeneb ja jahtub … kui õhk.

12 / 13 30s

Vees on … hapnikku kui õhus.

13 / 13 30s

Talvel on veekogu põhjas … kraadi.