VEE RINGKÄIK

Vesi on maakeral pidevas ringluses. Maailmamere kohal aurab vesi õhku. Kõrgemates õhukihtides veeaur jahtub ja tiheneb ning tekivad pilved ja sademed. Tuultega kandub osa niisket õhku maailmamere kohalt maismaa kohale, kus langeb samuti sademetena maha. Üks osa sademeteveest jääb maapinnale ja aurab õhku tagasi, teine osa aga imbub pinnasesse, kus moodustub põhjavesi. Põhjavesi asub maa sees, kivimite lõhedes ja tühimikes vett mitteläbilaskvate kihtide peal. Põhjavesi avaneb maapinnale allikatena. See on oluline loodusvara ja sealt on pärit ka joogivesi. Mitmed pinnasesse imbunud ained võivad saastada põhjavett. Vett voolab ka jõgedesse ja järvedesse ning tagasi merre. Maapinda sattunud vett omastavad taimed ning taimede varte ja lehtede kaudu aurab vesi taimedest õhku.

Vee ringkäik looduses

Vee ringkäik looduses

ÜLEDANNE

VEE RINGKÄIK Vali õiged vastusevariandid

Video. Veeringlus:

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.