VESI MULLAS

Vesi satub mulda põhiliselt sademetest, pinna- ja põhjaveest. Ka väga kuivas mullas on alati vett, vesi on siis üliõhukese kihina liiva-ja saviosakeste ümber ja seda vett taimed kätte ei saa. Huumus liidab liiva-ja saviosakesed kokku mullasõmerateks. Mullasõmerate vahele jäävad vee ja õhuga täidetud ruumid ehk poorid. Taimed saavad kasutada ainult poorides vabalt liikuvat vett.
Suured poorid paiknevad mullasõmerate vahel ja on täidetud kas õhu või veega ning nende kaudu nõrgub vesi mulla pinnalt raskusjõu mõjul sügavamale. Väikesed poorid on ülipeened mullakapillaarid ja asuvad mullasõmerate sees. Vesi võib väikestes poorides liikuda mistahes suunas, ühest sõmerast teise, niiskemast mullast kuivemasse.

TEST

Pilt:(näiteks see, mis õpiku teises osas lk 11.)Kus on ära näidatud mullasõmerad, mullavesi, mullaõhk

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.