*Sisukord. Mehaanika

Füüsika 10.klass

Füüsika. MEHAANIKA 

II KURSUS

Autor: Enn Kirsman

Sisukord

Mehaanika põhiülesanne

Kinemaatika

Dünaamika

Võnkumised ja lained

Jäävusseadused mehaanikas

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud