LIIVI SÕJA EELLUGU

1550 aastatel tekkis Vana-Liivimaal hirm idaohu vastu. 1554 a. said ordumeister ja Tartu piiskopi esindajad ülesandeks pikendada rahulepingut Venemaaga. Venemaa aga nõudis ühe tingimusena vene kaupmeestele täielikku kauplemisvabadust ja et makstaks ära Tartu piiskopkonna maks Vene tsaarile, mille olemasolust aga kellelgi aimugi polnud. Liivimaalased võtsid Vene nõudmised vastu ja 15 aastaks sõlmiti vaherahu tingimusega, et Tartu maks makstakse kolme aasta jooksul. Järgnevatel aastatel tabasid Vana-Liivimaad aga sisetülid. 1556-1557 a. pidas ordu maha sõja Riia peapiiskopiga, kes kutsus appi Poola-Leedu. Ordu sai lüüa ja 1557.a. sõlmiti Posvoli rahu, millega ordu andis end Poola-Leedu võimu alla. 1557 a. Tartu maksu aga ära ei tasutud ja see vihastas Ivan Julma.

results loading