Saksamaa 1920.-1930. aastatel

Majandus. Peale I Maailmasõda valitsesmajanduses kaos-tootmine vajas reorganiseerimist, kaubandussidemed olid katkenud, valitses tööpuudus ja inflatsioon. Saksamaa kaotas sõjas tähtsad tööstuspiirkonnad ja pidi tasuma võitjatele reparatsioone. 1933. aastast algas majanduse riiklik juhtimine 4-aastakute kaupa. Algas sõjalise võimsuse tõstmine suurpankuritelt võetud laenude toel. Rajati sõjatehaseid, betoneeritud kiirteid jt sõjalisi objekte, sellega saavutati ajutine edu.

Riigikord ja sisepoliitika 1919-1933. Riigikord oli presidentaarne vabariik ,(Weimari_vabariik) presidendiks Paul von Hindenburg. Parteid võitlesid pidevalt omavahel, valitsused vahetusid sageli. Sõjajärgse kaose tingimustes paistsid silma kommunistid ning Saksa Töölispartei, mis 1920. aastatest sai Natsionaalsotsialistliku Töölispartei nime.

1921. aastast oli selle esimeheks Adolf Hitler.  Natsionaalsotsialistide populaarsus kasvas kiirelt ja 1932.aasta parlamendivalimistel said nad 1/3 kohti parlamendis. Hitler sai 1933.a kantsleriks.

WAR & CONFLICT BOOK ERA:  WORLD WAR II/PERSONALITIES

Pärast tulekahju Riigipäevahoones veebruaris 1933 süüdistati selles kommuniste, neid vangistati ja tapeti. Kehtestati ühe partei süsteem, keelati ametiühingud. Peale Hindenburgi surma 1934 võttis Hitler endale ka presidendi ameti, temast sai diktaator e. „füürer”.Kehtestati kontroll rahva meelsuse üle, kaotati kodanikuvabadused. Seda riigikorraldust nimetatakse „Kolmas Reich”. Hitler õiendas arveid oma poliitiliste vastastega “pikkade nugade ööl” ning hakkas taga kiusama juute. Hitleri poliitilised vaated on esitatud tema teoses”Mein Kampf
Saksamaa välispoliitika 1930. aastatel. Peale Hitleri võimule tulekut algas kiire relvastumine. Hitleri eesmärk oli Suur-Saksamaa loomine, Versailles’i rahu tühistamine ning Saksamaa valitsev positsioon Euroopas.1935- Inglise-Saksa mereväekokkulepe, taastat iSaksamaa laevastik, likvideeriti Reini demilitariseeritud tsoon ning taastati Saksamaal üldine sõjaväeteenistuskohustus. 1936-liit Itaaliaga ja Hispaania kodusõtta sekkumine. 1938 Austria ansluss ja 1939 Tšehhoslovakkia likvideerimine. 23.08.1939 Molotov-Ribbentropi paktiga jagasid Saksamaa ja NSVL Euroopa mõjusfäärideks.

Loe lisaks:

Molotov-Ribbentropi pakt

results loading