LOODUSVARADE JAGUNEMINE

Loodusvarad on looduskeskkonna osad,mida inimkond vajab ja kasutab. Need jaotatakse taastuvateks ehk uuenevateks: õhk, vesi, muld, mets, metsloomad ja taastumatuteks loodusvaradeks: maavarad: liiv, kruus, paekivi , põlevkivi.

Taastuvaid loodusressursse saab korduvalt kasutada või nad taastuvad mingi aja jooksul.

Taastuvad loodusvarad

Taastuvad loodusvarad

Taastumatud loodusvarad

Taastumatud loodusvarad

 

TEST:

LOODUSVARADE JAGUNEMINE. Aseta loodusvara õigesse kasti

LOODUSVARAD. Vali õiged vastusevariandid

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.