LOODUSVARADE JAGUNEMINE

5. klass > Loodusõpetus > 2. poolaasta

Loodusvarad on looduskeskkonna osad,mida inimkond vajab ja kasutab. Need jaotatakse taastuvateks ehk uuenevateks: õhk, vesi, muld, mets, metsloomad.
ja taastumatuteks loodusvaradeks: maavarad: liiv, kruus, paekivi , põlevkivi.

Taastuvad loodusvarad

Taastuvad loodusvarad

Taastumatud loodusvarad

Taastumatud loodusvarad