8. klassKeemiaTeadmiste test
Autor: Andrus Metsma
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Aatomi koostis ja omadusi. Keemiline element, selle tähistamine

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 27
Aatom koosneb
2 / 27
Prootoni ja elektroni massid on
3 / 27
Keemilise elemendi sümbol moodustatakse vastava keemilise elemendi
4 / 27
Keemilise elemendi sümboliks on
5 / 27
Aatomi elektronkate on
6 / 27
Ühe ja sama keemilise elemendi aatomitel on ühesugune
7 / 27
Kaks keemilist elementi erinevad teineteisest alati
8 / 27
Neutron on
9 / 27
Prootoni ja neutroni massid on
10 / 27
Tuumalaeng võrdub
11 / 27
Ühe ja sama keemilise elemendi aatomitel on ühepalju
12 / 27
Esimesele kihile mahub elektrone maksimaalselt
13 / 27
Ühe ja sama kihi elektronid asuvad aatomituumast
14 / 27
Väliskihile (v.a. kaks erandit) mahub elektrone maksimaalselt
15 / 27
Teise kihi elektronid võrreldes esimese kihi elektronidega asuvad aatomituumast
16 / 27
Teisele kihile mahub elektrone maksimaalselt
17 / 27
Aatomituum on
18 / 27
Kahest tähest koosnevad keemilise elemendi sümbolid moodustatakse elemendi ladinakeelse nimetuse
19 / 27
Aatom on
20 / 27
Neutroni ja elektroni massid on
21 / 27
Keemilise elemendi sümbolid on moodustatud vastava keemiilise elenmendi nimetustest
22 / 27
Elektron on
23 / 27
Prooton on
24 / 27
Aatomituuma ja elektronkatte massid on
25 / 27
Kolmanda kihi elektronid võrreldes teise kihi elektronidega asuvad
26 / 27
Kõige suurema energiavaruga on
27 / 27
Aatomituum koosneb
Uuesti Edasi