Aatomi koostis ja omadusi. Keemiline element, selle tähistamine

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 27

Teisele kihile mahub elektrone maksimaalselt

2 / 27

Keemilise elemendi sümboliks on

3 / 27

Keemilise elemendi sümbolid on moodustatud vastava keemiilise elenmendi nimetustest

4 / 27

Väliskihile (v.a. kaks erandit) mahub elektrone maksimaalselt

5 / 27

Esimesele kihile mahub elektrone maksimaalselt

6 / 27

Teise kihi elektronid võrreldes esimese kihi elektronidega asuvad aatomituumast

7 / 27

Prootoni ja neutroni massid on

8 / 27

Aatomi elektronkate on

9 / 27

Neutroni ja elektroni massid on

10 / 27

Kõige suurema energiavaruga on

11 / 27

Aatom on

12 / 27

Kahest tähest koosnevad keemilise elemendi sümbolid moodustatakse elemendi ladinakeelse nimetuse

13 / 27

Aatomituum koosneb

14 / 27

Kaks keemilist elementi erinevad teineteisest alati

15 / 27

Aatomituuma ja elektronkatte massid on

16 / 27

Kolmanda kihi elektronid võrreldes teise kihi elektronidega asuvad

17 / 27

Aatomituum on

18 / 27

Prooton on

19 / 27

Keemilise elemendi sümbol moodustatakse vastava keemilise elemendi

20 / 27

Ühe ja sama keemilise elemendi aatomitel on ühesugune

21 / 27

Elektron on

22 / 27

Neutron on

23 / 27

Ühe ja sama kihi elektronid asuvad aatomituumast

24 / 27

Prootoni ja elektroni massid on

25 / 27

Aatom koosneb

26 / 27

Ühe ja sama keemilise elemendi aatomitel on ühepalju

27 / 27

Tuumalaeng võrdub

Autor: Andrus Metsma

results loading