6. klassAjaluguTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Ajaloo test. ESIAJALUGU JA TSIVILISATSIOONI SÜND. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 18
Selleks ajaks, mil sai alguse inimese kujunemine, oli ...
2 / 18
Kliima oli tol ajal hakanud pikkamööda ...
3 / 18
6-4 milj. aastat tagasi ...
4 / 18
5-2 milj. aastat tagasi ...
5 / 18
2,5 miljoni aasta eest ...
6 / 18
2 miljonit aastat tagasi ...
7 / 18
200 000 aastat tagasi ...
8 / 18
Umbes 15 000- 12 000 aastat tagasi ...
9 / 18
Inimasutuse levik erineva kliima ja looduslike oludega piirkondades tõi kaasa senisest suurema spetsialiseerumise. ...
10 / 18
Jahiriistana kasutati vibu, esimese loomana kodustati ...
11 / 18
Toonaste küttide ja korilaste ühiskondlik elukorraldus ...
12 / 18
Põlluharimine sai alguse ja esimesed kariloomad kodustati arvatavasti IX at eKr kusagil ...
13 / 18
Põlluharimisele ja karjakasvatusele ülemineku põhjuseid ...
14 / 18
Ka karjakasvatus sai arvatavasti alguse ...
15 / 18
Neis piirkondades, kus põlluharimisest sai peamine elatusallikas, tõi see ajapikku kaasa olulisi muutusi elus ja ühiskonnas: ...
16 / 18
Ulatuslikum metallikasutus tööriistade ja relvade valmistamisel sai alguse Lähis-Idas ...
17 / 18
Rauast relvade ja tööriistade ulatuslikum valmistamine algas ...
18 / 18
Sõna „tsivilisatsioon“ tuleb ...
Uuesti Edasi