Ajaloo test. ESIAJALUGU JA TSIVILISATSIOONI SÜND. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 18

Ka karjakasvatus sai arvatavasti alguse ...

2 / 18

2,5 miljoni aasta eest ...

3 / 18

6-4 milj. aastat tagasi ...

4 / 18

Ulatuslikum metallikasutus tööriistade ja relvade valmistamisel sai alguse Lähis-Idas ...

5 / 18

Jahiriistana kasutati vibu, esimese loomana kodustati ...

6 / 18

Põlluharimine sai alguse ja esimesed kariloomad kodustati arvatavasti IX at eKr kusagil ...

7 / 18

Toonaste küttide ja korilaste ühiskondlik elukorraldus ...

8 / 18

5-2 milj. aastat tagasi ...

9 / 18

Põlluharimisele ja karjakasvatusele ülemineku põhjuseid ...

10 / 18

Kliima oli tol ajal hakanud pikkamööda ...

11 / 18

Umbes 15 000- 12 000 aastat tagasi ...

12 / 18

Inimasutuse levik erineva kliima ja looduslike oludega piirkondades tõi kaasa senisest suurema spetsialiseerumise. ...

13 / 18

Sõna „tsivilisatsioon“ tuleb ...

14 / 18

Neis piirkondades, kus põlluharimisest sai peamine elatusallikas, tõi see ajapikku kaasa olulisi muutusi elus ja ühiskonnas: ...

15 / 18

2 miljonit aastat tagasi ...

16 / 18

Rauast relvade ja tööriistade ulatuslikum valmistamine algas ...

17 / 18

Selleks ajaks, mil sai alguse inimese kujunemine, oli ...

18 / 18

200 000 aastat tagasi ...

results loading