11. klassMatemaatikaTeadmiste test
Allikas: www.kool.ee
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Aritmeetiline jada. Test nr2

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
Leida aritmeetilise jada viimane liige ja kõigi liikmete summa, kui tema esimene liige on 4, jada vahe 5 ja liikmete arv 10.
2 / 10
Leida aritmeetilise jada, mille liikmete summa on 642 ja viimane, kaheteistkümnes liige on 48.
3 / 10
Leida aritmeetilise jada liikmete arv, kui esimene liige on 2, jada vahe 3 ja kõigi liikmete summa on 77.
4 / 10
Leida aritmeetilise jada viimane liige, kui esimene liige on 2, jada vahe 3 ja kõigi liikmete summa on 77.
5 / 10
Leida aritmeetiline jada, teades, et kolme esimese liikme summa on 15 ja korrutis 80.
6 / 10
Leia aritmeetilise jada 2; 9; 16; ... kaheteistkümnes liige.
7 / 10
Arvuta aritmeetilise jada n-is liige.
8 / 10
Arvuta aritmeetilise jada n-is liige.
9 / 10
Arvuta aritmeetilise jada n-is liige.
10 / 10
Olgu antud aritmeetiline jada -2; 1; 4; ... Mitmes jada liige on 37?
Uuesti Edasi