TESTAritmeetiline jada. Test nr2

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 10

Leida aritmeetilise jada viimane liige ja kõigi liikmete summa, kui tema esimene liige on 4, jada vahe 5 ja liikmete arv 10.

2 / 10

Arvuta aritmeetilise jada n-is liige.

3 / 10

Leida aritmeetilise jada, mille liikmete summa on 642 ja viimane, kaheteistkümnes liige on 48.

4 / 10

Leida aritmeetiline jada, teades, et kolme esimese liikme summa on 15 ja korrutis 80.

5 / 10

Leia aritmeetilise jada 2; 9; 16; ... kaheteistkümnes liige.

6 / 10

Olgu antud aritmeetiline jada -2; 1; 4; ... Mitmes jada liige on 37?

7 / 10

Arvuta aritmeetilise jada n-is liige.

8 / 10

Leida aritmeetilise jada viimane liige, kui esimene liige on 2, jada vahe 3 ja kõigi liikmete summa on 77.

9 / 10

Leida aritmeetilise jada liikmete arv, kui esimene liige on 2, jada vahe 3 ja kõigi liikmete summa on 77.

10 / 10

Arvuta aritmeetilise jada n-is liige.

Allikas: www.kool.ee