Aritmeetiline jada

Aritmeetilise jada üldliikme valem on

aritmeetiline jada valem

kus d on jada vahe ja n jada liikmete arv.

 

Aritmeetilise jada esimese n liikme summa valem on

ariteetiline jada

 

Teades, et an = a1 + d(n – 1), võime eelnevale valemile anda ka teise kuju:

aritmeetiline jada 1

Viimane valem võimaldab arvutada esimese n liikme summat vaid jada esimese liikme ja jada vahe järgi.

TEST:

Aritmeetiline jada. Test nr1

Aritmeetiline jada. Test nr2

Aritmeetiline jada. Test nr3

 

Näidisülesanne nr1

aritmeetiline jadaNäide1

Näidisülesanne nr2

aritmeetiline jadaNäide2

Näidisülesanne nr3

aritmeetiline jadaNäide3

Allikas: Ülesanded lahendustega – 11. klass

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.