TESTAritmeetiline jada. Test nr1

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 10

Aritmeetilise jada seitsmes liige on 15, viieteistkümnes liige 7. Leida jada esimene liige.

2 / 10

Arvude 7 ja 28 vahele paigutada 6 aritmeetilist keskmist st leida 6 sellist arvu, mis koos antud arvudega moodustaksid aritmeetilise keskmise.

3 / 10

Leida esimese 15 paaritu arvu summa.

4 / 10

Leida aritmeetilise jada 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65 liikmete summa.

5 / 10

Leida aritmeetilise jada 1, 5, 9, 13, ... kahekümnes liige.

6 / 10

Aritmeetilise jada neljanda ja kümnenda liikme summa on 44. Teise ja viieteistkümnenda liikme summa on 53. Leida see jada.

7 / 10

Aritmeetilise jada seitsmes liige on 15, viieteistkümnes liige 7. Leida jada vahe.

8 / 10

Leida naturaalarvude rea esimese 50 liikme summa.

9 / 10

Aritmeetilise jada seitsmes liige on 15, viieteistkümnes liige 7. Leida jada neli esimest liiget.

10 / 10

Kas võib aritmeetilise jada 8, 5, 2, ... mingi liige olla
a) – 40
b) 0

Allikas: www.kool.ee