10. klassAjaluguTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Eesti ajaloo test. Eesti iseseisvumine. Vali õige vastus!

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 26
Millal algas Eestimaa ja Liivimaa kubermangus mobilisatsioon?
2 / 26
Hinnanguliselt võeti maailmasõja kestel Vene armeesse?
3 / 26
Mis kuupäeval liideti eestlastega asustatud ala ühtseks autonoomseks Eestimaa rahvuskubermanguks?
4 / 26
Millal jõudis sõjategevus Eestisse?
5 / 26
Millisesse piirkonda jõudsid Saksa väed esimesena?
6 / 26
​Millal algas Saksa pealetung idarindel?
7 / 26
Maanõukogu vanematekogu andis oma volitused üle....
8 / 26
24. veebruaril 1918 kuulutati välja Eesti Vabariigi loomine...
9 / 26
Iseseisvusmanifesti põhiautor oli...
10 / 26
Mis kuupäeval kiitsid Maanõukogu vanematekogu liikmed manifesti heaks?
11 / 26
Kus ja millal loeti manifest esimest korda ette?
12 / 26
Kas Saksa keisririik tunnustas väljakuulutatud Eesti Vabariiki?
13 / 26
Millal sõlmisid Eesti Ajutise Valitsuse esindajad Saksamaa valitsuse esindajaga lepingu võimu üleandmise kohta Eesti territooriumil?
14 / 26
Millal alustas Punaarmee pealetungi piirilinnale Narva?
15 / 26
Kuidas suhtusid eestlased Punaarmee rünnakusse?
16 / 26
Detsembris 1918 nimetati sõjavägede ülemjuhatajaks...
17 / 26
29. novembril 1918 kuulutati Punaarmee poolt vallutatud Narvas välja...
18 / 26
Kui lähedale jõudis Punaarmee Tallinna linnale?
19 / 26
Mis kuupäeval saabus murrang?
20 / 26
Kui kiiresti vabastati peale murrangut Eesti territoorium enamlastest?
21 / 26
Milline antud väide on õige?
22 / 26
Millal kogunes Tallinnas Eesti Asutav Kogu?
23 / 26
Millal kandus sõjategevus väljaspoole Eestit?
24 / 26
Kus algasid rahukõnelused Nõukogude Venemaaga?
25 / 26
Eesti väed kaotasid Vabadussõja lahingutes...
26 / 26
Mis kuupäeval allkirjastati Tartu rahuleping?
Uuesti Edasi