Eesti ajaloo test. Eesti iseseisvumine. Vali õige vastus!

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 26

Millal kandus sõjategevus väljaspoole Eestit?

2 / 26

Milline antud väide on õige?

3 / 26

Detsembris 1918 nimetati sõjavägede ülemjuhatajaks...

4 / 26

Millal alustas Punaarmee pealetungi piirilinnale Narva?

5 / 26

Mis kuupäeval saabus murrang?

6 / 26

Kus algasid rahukõnelused Nõukogude Venemaaga?

7 / 26

Kui kiiresti vabastati peale murrangut Eesti territoorium enamlastest?

8 / 26

Eesti väed kaotasid Vabadussõja lahingutes...

9 / 26

Kuidas suhtusid eestlased Punaarmee rünnakusse?

10 / 26

Millal kogunes Tallinnas Eesti Asutav Kogu?

11 / 26

24. veebruaril 1918 kuulutati välja Eesti Vabariigi loomine...

12 / 26

Millisesse piirkonda jõudsid Saksa väed esimesena?

13 / 26

Kas Saksa keisririik tunnustas väljakuulutatud Eesti Vabariiki?

14 / 26

Mis kuupäeval liideti eestlastega asustatud ala ühtseks autonoomseks Eestimaa rahvuskubermanguks?

15 / 26

Kus ja millal loeti manifest esimest korda ette?

16 / 26

Millal jõudis sõjategevus Eestisse?

17 / 26

Maanõukogu vanematekogu andis oma volitused üle....

18 / 26

Mis kuupäeval kiitsid Maanõukogu vanematekogu liikmed manifesti heaks?

19 / 26

Hinnanguliselt võeti maailmasõja kestel Vene armeesse?

20 / 26

Kui lähedale jõudis Punaarmee Tallinna linnale?

21 / 26

29. novembril 1918 kuulutati Punaarmee poolt vallutatud Narvas välja...

22 / 26

​Millal algas Saksa pealetung idarindel?

23 / 26

Iseseisvusmanifesti põhiautor oli...

24 / 26

Millal algas Eestimaa ja Liivimaa kubermangus mobilisatsioon?

25 / 26

Millal sõlmisid Eesti Ajutise Valitsuse esindajad Saksamaa valitsuse esindajaga lepingu võimu üleandmise kohta Eesti territooriumil?

26 / 26

Mis kuupäeval allkirjastati Tartu rahuleping?

results loading