11. klassKeemiaTeadmiste test
Autor: Matefus keemia
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Hapnik ja vesinik. Vali õiged vastused test nr2

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 15
Kütuse põlemise peamised saadused on:
2 / 15
Väheaktiivsed õhu koostisained on:
3 / 15
Elektriliselt neutraalses ühendis on elementide oksüdatsiooniastmete summa:
4 / 15
Kui element loovutab elektrone, siis tema oksüdatsiooniate:
5 / 15
Kui elemendi oksüdatsiooniaste väheneb, siis element:
6 / 15
Puhast hapnikku tehakse kindlaks:
7 / 15
Õhuhapniku tähtsus elusale loodusele on:
8 / 15
Millisel juhul on tegemist oksüdeerumisreaktsiooniga?
9 / 15
Oksüdeerumine on:
10 / 15
Leia millises loetelus on tegemist ainult oksiididega?
11 / 15
Oksüdeeruda võivad:
12 / 15
Aine põlemiseks on vaja:
13 / 15
Õhk on gaaside segu, mille koostises on (%)
14 / 15
Süsihappegaasi tähtsus elusale loodusele on:
15 / 15
Vesiniku kogumise, mingisse anumasse peab selle ava olema suunatud:
Uuesti Edasi