TESTHapnik ja vesinik. Vali õiged vastused test nr2

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 15

Puhast hapnikku tehakse kindlaks:

2 / 15

Oksüdeeruda võivad:

3 / 15

Kui elemendi oksüdatsiooniaste väheneb, siis element:

4 / 15

Leia millises loetelus on tegemist ainult oksiididega?

5 / 15

Kui element loovutab elektrone, siis tema oksüdatsiooniate:

6 / 15

Vesiniku kogumise, mingisse anumasse peab selle ava olema suunatud:

7 / 15

Oksüdeerumine on:

8 / 15

Millisel juhul on tegemist oksüdeerumisreaktsiooniga?

9 / 15

Õhk on gaaside segu, mille koostises on (%)

10 / 15

Kütuse põlemise peamised saadused on:

11 / 15

Elektriliselt neutraalses ühendis on elementide oksüdatsiooniastmete summa:

12 / 15

Väheaktiivsed õhu koostisained on:

13 / 15

Õhuhapniku tähtsus elusale loodusele on:

14 / 15

Süsihappegaasi tähtsus elusale loodusele on:

15 / 15

Aine põlemiseks on vaja:

Autor: Matefus keemia