Hapnik ja vesinik. Vali õiged vastused test nr2

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 15

Kütuse põlemise peamised saadused on:

2 / 15

Kui elemendi oksüdatsiooniaste väheneb, siis element:

3 / 15

Puhast hapnikku tehakse kindlaks:

4 / 15

Oksüdeerumine on:

5 / 15

Aine põlemiseks on vaja:

6 / 15

Leia millises loetelus on tegemist ainult oksiididega?

7 / 15

Oksüdeeruda võivad:

8 / 15

Väheaktiivsed õhu koostisained on:

9 / 15

Süsihappegaasi tähtsus elusale loodusele on:

10 / 15

Millisel juhul on tegemist oksüdeerumisreaktsiooniga?

11 / 15

Õhuhapniku tähtsus elusale loodusele on:

12 / 15

Kui element loovutab elektrone, siis tema oksüdatsiooniate:

13 / 15

Vesiniku kogumise, mingisse anumasse peab selle ava olema suunatud:

14 / 15

Õhk on gaaside segu, mille koostises on (%)

15 / 15

Elektriliselt neutraalses ühendis on elementide oksüdatsiooniastmete summa:

Õigeid vastuseid võib olla mitu!

Autor: Matefus keemia

results loading