11. klassMatemaatikaTeadmiste test
Allikas: www.kool.ee
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Aritmeetiline jada. Test nr1

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
Leida aritmeetilise jada 1, 5, 9, 13, ... kahekümnes liige.
2 / 10
Kas võib aritmeetilise jada 8, 5, 2, ... mingi liige olla
a) – 40
b) 0
3 / 10
Aritmeetilise jada seitsmes liige on 15, viieteistkümnes liige 7. Leida jada esimene liige.
4 / 10
Arvude 7 ja 28 vahele paigutada 6 aritmeetilist keskmist st leida 6 sellist arvu, mis koos antud arvudega moodustaksid aritmeetilise keskmise.
5 / 10
Aritmeetilise jada seitsmes liige on 15, viieteistkümnes liige 7. Leida jada neli esimest liiget.
6 / 10
Aritmeetilise jada neljanda ja kümnenda liikme summa on 44. Teise ja viieteistkümnenda liikme summa on 53. Leida see jada.
7 / 10
Aritmeetilise jada seitsmes liige on 15, viieteistkümnes liige 7. Leida jada vahe.
8 / 10
Leida aritmeetilise jada 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65 liikmete summa.
9 / 10
Leida naturaalarvude rea esimese 50 liikme summa.
10 / 10
Leida esimese 15 paaritu arvu summa.
Uuesti Edasi