7. klassAjaluguTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Keskaegsed linnad. Ajaloo test

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Milline oli antiikaja linnade saatus endise Lääne-Rooma riigi aladel?
2 / 12
Kuhu ei olnud mõtet linnu rajada?
3 / 12
Mis alljärgnevast loetelust ei tohtinud asulal, mis ennast linnaks nimetas, puududa?
4 / 12
Linnade tekkimine lõi esimese mõra keskaja feodaalsesse elukorraldusse. Milline alljärgnevatest asjaoludest esindab vana keskaegset ühiskonda?
5 / 12
Milline koht oli linnas kõige tähtsam?
6 / 12
Millise tunnuse järgi koondusid käsitöölised tsunftidesse?
7 / 12
Selleks, et meistriks saada, pidid olema täidetud terve hulk tingimusi. Milline tingimus ei sõltunud otseselt meistriks pürgijast endast?
8 / 12
Kus tekkisid esimesed jõukad keskaegsed linnad Euroopas?
9 / 12
Millised sündmused aitasid kaasa Vahemere-kaubanduse elavnemisele?
10 / 12
Milline sündmus oli Läänemere hansakaubanduse tekkimise lähtepunktiks?
11 / 12
Kuidas nimetati Hansa Liidu võimuorganit?
12 / 12
Keskaegsed linnad olid äärmiselt tuleohtlikud. Tallinn kannatas mitmete tulekahjude käes, kuni võeti vastu otsus, mis muutis ühe allpool loetletud tulekahju põhjuse ning vähendas seega tulekahjude ohtu ja lõppkokkuvõttes säilitas meile Tallinna vanalinna. Mille kohta see otsus käis?
Uuesti Edasi