TESTKeskaegsed linnad. Ajaloo test

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 12

Kus tekkisid esimesed jõukad keskaegsed linnad Euroopas?

2 / 12

Milline sündmus oli Läänemere hansakaubanduse tekkimise lähtepunktiks?

3 / 12

Selleks, et meistriks saada, pidid olema täidetud terve hulk tingimusi. Milline tingimus ei sõltunud otseselt meistriks pürgijast endast?

4 / 12

Linnade tekkimine lõi esimese mõra keskaja feodaalsesse elukorraldusse. Milline alljärgnevatest asjaoludest esindab vana keskaegset ühiskonda?

5 / 12

Kuhu ei olnud mõtet linnu rajada?

6 / 12

Keskaegsed linnad olid äärmiselt tuleohtlikud. Tallinn kannatas mitmete tulekahjude käes, kuni võeti vastu otsus, mis muutis ühe allpool loetletud tulekahju põhjuse ning vähendas seega tulekahjude ohtu ja lõppkokkuvõttes säilitas meile Tallinna vanalinna. Mille kohta see otsus käis?

7 / 12

Mis alljärgnevast loetelust ei tohtinud asulal, mis ennast linnaks nimetas, puududa?

8 / 12

Millised sündmused aitasid kaasa Vahemere-kaubanduse elavnemisele?

9 / 12

Milline oli antiikaja linnade saatus endise Lääne-Rooma riigi aladel?

10 / 12

Kuidas nimetati Hansa Liidu võimuorganit?

11 / 12

Milline koht oli linnas kõige tähtsam?

12 / 12

Millise tunnuse järgi koondusid käsitöölised tsunftidesse?