Teadmiste test

Keskaegsed linnad. Ajaloo test

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 12

Mis alljärgnevast loetelust ei tohtinud asulal, mis ennast linnaks nimetas, puududa?

2 / 12

Linnade tekkimine lõi esimese mõra keskaja feodaalsesse elukorraldusse. Milline alljärgnevatest asjaoludest esindab vana keskaegset ühiskonda?

3 / 12

Millise tunnuse järgi koondusid käsitöölised tsunftidesse?

4 / 12

Kuidas nimetati Hansa Liidu võimuorganit?

5 / 12

Kuhu ei olnud mõtet linnu rajada?

6 / 12

Millised sündmused aitasid kaasa Vahemere-kaubanduse elavnemisele?

7 / 12

Milline koht oli linnas kõige tähtsam?

8 / 12

Kus tekkisid esimesed jõukad keskaegsed linnad Euroopas?

9 / 12

Milline sündmus oli Läänemere hansakaubanduse tekkimise lähtepunktiks?

10 / 12

Selleks, et meistriks saada, pidid olema täidetud terve hulk tingimusi. Milline tingimus ei sõltunud otseselt meistriks pürgijast endast?

11 / 12

Milline oli antiikaja linnade saatus endise Lääne-Rooma riigi aladel?

12 / 12

Keskaegsed linnad olid äärmiselt tuleohtlikud. Tallinn kannatas mitmete tulekahjude käes, kuni võeti vastu otsus, mis muutis ühe allpool loetletud tulekahju põhjuse ning vähendas seega tulekahjude ohtu ja lõppkokkuvõttes säilitas meile Tallinna vanalinna. Mille kohta see otsus käis?

results loading