Keskaegsed linnad. Ajaloo test

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 12

Kus tekkisid esimesed jõukad keskaegsed linnad Euroopas?

2 / 12

Milline sündmus oli Läänemere hansakaubanduse tekkimise lähtepunktiks?

3 / 12

Mis alljärgnevast loetelust ei tohtinud asulal, mis ennast linnaks nimetas, puududa?

4 / 12

Kuidas nimetati Hansa Liidu võimuorganit?

5 / 12

Linnade tekkimine lõi esimese mõra keskaja feodaalsesse elukorraldusse. Milline alljärgnevatest asjaoludest esindab vana keskaegset ühiskonda?

6 / 12

Millise tunnuse järgi koondusid käsitöölised tsunftidesse?

7 / 12

Keskaegsed linnad olid äärmiselt tuleohtlikud. Tallinn kannatas mitmete tulekahjude käes, kuni võeti vastu otsus, mis muutis ühe allpool loetletud tulekahju põhjuse ning vähendas seega tulekahjude ohtu ja lõppkokkuvõttes säilitas meile Tallinna vanalinna. Mille kohta see otsus käis?

8 / 12

Milline oli antiikaja linnade saatus endise Lääne-Rooma riigi aladel?

9 / 12

Selleks, et meistriks saada, pidid olema täidetud terve hulk tingimusi. Milline tingimus ei sõltunud otseselt meistriks pürgijast endast?

10 / 12

Kuhu ei olnud mõtet linnu rajada?

11 / 12

Milline koht oli linnas kõige tähtsam?

12 / 12

Millised sündmused aitasid kaasa Vahemere-kaubanduse elavnemisele?

results loading