9. klassTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Kolmnurk, trapets, rööpkülik ja romb 2

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 23
Trapetsis ABCD AD ║ BC, nurk külgede BA ja BC vahel on täisnurk, BC = 2, AD = 8 ja nurk D = 45°. Leida trapetsi pindala.
2 / 23
Kolmnurga kesklõikudest moodustunud kolmnurga ümbermõõt on 40 cm. Kui suur on kolmnurga enda ümbermõõt?
3 / 23
Missugune arvudest ei saa olla joonisel oleva rombikujulise maatüki diagonaali AC pikkuseks?
4 / 23
Kui pikk on kolmnurga külg BC?
5 / 23
Võrdkülgse kolmnurga üks külg on 19 cm. Leia ülejäänud kaks külge.
6 / 23
Missugune on kolmnurga ABC kõige lühem külg?
7 / 23
Kolmnurga siseringjoone keskpunkt asub
8 / 23
Missugused väited on õiged?
9 / 23
Kui suur on rööpküliku nurk BDC?
10 / 23
Kolmnurga ümbermõõt on 20 cm.
Leia selle kolmnurga ümbermõõt, mille eraldab antud kolmnurga üks kesklõik.
11 / 23
Leia x väärtus, kui kolmnurga ümbermõõt on 34 cm.
12 / 23
Võrdhaarse kolmnurga kaks külge on 10 cm ja 3 cm. Kui pikk on kolmas külg?
13 / 23
Leia joonisel oleva rööpküliku pindala.
14 / 23
Leia joonisel oleva rööpküliku pindala.
15 / 23
Leia joonisel oleva rööpküliku pindala.
16 / 23
Missuguse hulknurga sisenurkade summa on kõige suurem?
17 / 23
Võrdhaarse trapetsi üks nurk on 68°.
Kui suur nurk tekib trapetsi haarade pikenduste lõikumisel?
18 / 23
Leia joonisel oleva rööpküliku pindala.
19 / 23
Leia joonise abil rööpküliku kõrgus x.
20 / 23
Joonisel on võrdhaarne kolmnurk ABC. Lõik AD on mediaan ning nurk ADC = 130° ja BC = 2AB. Leia kolmnurga nurgad.
21 / 23
Leia joonise abil rööpküliku külg m.
22 / 23
Rombi kõik sisenurgad on võrdsed. See kujund on
23 / 23
On antud lause: “Kui kolmnurga kaks külge on võrdsed, siis nende külgede vastasnurgad on võrdsed.”
On antud väite pöördlause: “Kui kolmnurga kaks nurka on võrdsed, siis nende nurkade vastasküljed on võrdsed.”
Milline on õige väide antud lause ja selle pöördlause kohta?
Uuesti Edasi

Soovitame lugeda