TRAPETS

Trapetsiks nimetatakse nelinurka, mille kaks külge on paralleelsed ja kaks mitteparalleelsed.

106

Trapetsi paralleelseid külgi nimetatakse alusteks ja mitteparalleelsed küljed on trapetsi haarad.

Trapetsi omadused:

  • alused on paralleelsed
  • trapetsi haara lähisnurkade summa on 180°

107

Trapetsit, mille haarad on võrdsed, nimetatakse võrdhaarseks trapetsiks.

Võrdhaarse trapetsi omadused:

  • haarad on võrdsed
  • aluse lähisnurgad on võrdsed
  • diagonaalid on võrdsed

Trapetsit, mille üks haar on risti alustega, nimetatakse täisnurkseks trapetsiks.

Täisnurkse trapetsi omadused:

  • trapetsi lühem haar on risti alustega ja selle haara lähisnurgad on 90°.

 

Trapetsi ümbermõõt ja pindala

ÜMBERMÕÕT:

Kuna trapetsi küljed on üldjuhul kõik erineva pikkusega, siis ümbermõõt P = a + b + c + d.

PINDALA:

Trapetsi pindala võrdub aluste poolsumma ja kõrguse korrutisega 108

109

 

 

Trapetsi kesklõik

Lõiku, mis ühendab trapetsi haarade keskpunkte, nimetatakse trapetsi kesklõiguks.

110

Trapetsi kesklõik on alustega paralleelne ja võrdub aluste poolsummaga.

Kesklõigu leidmise valem: 111

Seega saab trapetsi pindala leida ka valemiga 112

 

Trapetsi liigid

  • Kui trapetsi haarad on võrdsed, siis nimetatakse trapetsit võrdhaarseks.

Võrdhaarse trapetsi lähisnurgad on võrdsed.

  • Kui üks haaradest on risti alusega, siis nimetatakse trapetsit täisnurkseks.

Sel juhul on üks haar võrdne kõrgusega.

See artikkel on retsenseerimata.