Kolmnurk, trapets, rööpkülik ja romb 2

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 23

Võrdhaarse kolmnurga kaks külge on 10 cm ja 3 cm. Kui pikk on kolmas külg?

2 / 23

On antud lause: “Kui kolmnurga kaks külge on võrdsed, siis nende külgede vastasnurgad on võrdsed.”
On antud väite pöördlause: “Kui kolmnurga kaks nurka on võrdsed, siis nende nurkade vastasküljed on võrdsed.”
Milline on õige väide antud lause ja selle pöördlause kohta?

3 / 23

Missugune on kolmnurga ABC kõige lühem külg?

4 / 23

Kolmnurga siseringjoone keskpunkt asub

5 / 23

Missugused väited on õiged?

6 / 23

Leia joonise abil rööpküliku kõrgus x.

7 / 23

Leia joonisel oleva rööpküliku pindala.

8 / 23

Kolmnurga ümbermõõt on 20 cm.
Leia selle kolmnurga ümbermõõt, mille eraldab antud kolmnurga üks kesklõik.

9 / 23

Leia joonise abil rööpküliku külg m.

10 / 23

Leia joonisel oleva rööpküliku pindala.

11 / 23

Võrdkülgse kolmnurga üks külg on 19 cm. Leia ülejäänud kaks külge.

12 / 23

Kui suur on rööpküliku nurk BDC?

13 / 23

Leia joonisel oleva rööpküliku pindala.

14 / 23

Kui pikk on kolmnurga külg BC?

15 / 23

Leia joonisel oleva rööpküliku pindala.

16 / 23

Võrdhaarse trapetsi üks nurk on 68°.
Kui suur nurk tekib trapetsi haarade pikenduste lõikumisel?

17 / 23

Missuguse hulknurga sisenurkade summa on kõige suurem?

18 / 23

Trapetsis ABCD AD ║ BC, nurk külgede BA ja BC vahel on täisnurk, BC = 2, AD = 8 ja nurk D = 45°. Leida trapetsi pindala.

19 / 23

Joonisel on võrdhaarne kolmnurk ABC. Lõik AD on mediaan ning nurk ADC = 130° ja BC = 2AB. Leia kolmnurga nurgad.

20 / 23

Missugune arvudest ei saa olla joonisel oleva rombikujulise maatüki diagonaali AC pikkuseks?

21 / 23

Kolmnurga kesklõikudest moodustunud kolmnurga ümbermõõt on 40 cm. Kui suur on kolmnurga enda ümbermõõt?

22 / 23

Leia x väärtus, kui kolmnurga ümbermõõt on 34 cm.

23 / 23

Rombi kõik sisenurgad on võrdsed. See kujund on

Autor: Allar Veelmaa

Soovitame lugeda
results loading