9. klassTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Kolmnurk, trapets, rööpkülik ja romb

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 25
Kolmnurga kesklõikudest moodustunud kolmnurga ümbermõõt on 40 cm. Kui suur on kolmnurga enda ümbermõõt?
2 / 25
Kolmnurga alus on 10 cm ja kõrgus 20 cm. Leia pindala.
3 / 25
Rombi diagonaalid on 10 cm ja 6 cm. Leia pindala.
4 / 25
Kolmnurga kaks sisenurka on 60° ja 50°. Leia kolmas sisenurk.
5 / 25
Võrdkülgse kolmnurga üks külg on 10 cm. Leia ülejäänud kaks külge.
6 / 25
Võrdhaarse kolmnurga alusnurk on 45°. Leia tipunurk.
7 / 25
Trapetsi kesklõik on 10 cm ja kõrgus 15 cm. Leia pindala.
8 / 25
Kolmnurga siseringjoone keskpunkt asub
9 / 25
Trapetsi alused on 6 cm ja 8 cm. Kui pikk on kesklõik?
10 / 25
Võrdhaarse trapetsi nürinurk on 120°. Leia teravnurk.
11 / 25
Rööpküliku kolme nurga summa on 220°. Leia selle rööpküliku nurgad.
12 / 25
Rööpküliku üks külg on 10 cm ja sellele tõmmatud kõrgus on 20 cm. Leia pindala.
13 / 25
Kolmnurga kaks külge on 7 cm ja 8 cm. Kui pikk võib olla kolmas külg?
14 / 25
Täisnurkse kolmnurga kaatetid on 6 cm ja 7 cm. Leia pindala.
15 / 25
Rööpküliku teravnurk on 50°. Leia nürinurga suurus.
16 / 25
Rombi külje pikkus on 6 cm. Leia rombi ümbermõõt.
17 / 25
Võrdhaarse kolmnurga haar on 10 cm ja ümbermõõt on 25 cm. Leia aluse pikkus.
18 / 25
Rombi diagonaalid jaotavad rombi täisnurkseteks kolmnurkadeks. Ühe kolmnurga pindala on 10 cm². Kui suur on rombi pindala?
19 / 25
Rombi kõik sisenurgad on võrdsed. See kujund on
20 / 25
Leia võrdhaarse kolmnurga haara pikkus kui alus on 10 cm ja ümbermõõt on 50 cm.
21 / 25
Kolmnurga ümberringjoone keskpunkt asub
22 / 25
Trapetsi alused on 10 cm ja 20 cm ning kõrgus on 30 cm. Leia pindala.
23 / 25
Missugune väide pole tõene?
24 / 25
Missugune väide on õige?
25 / 25
Missugune väide on tõene?
Uuesti Edasi