Kolmnurk, trapets, rööpkülik ja romb

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 25

Missugune väide on õige?

2 / 25

Rööpküliku üks külg on 10 cm ja sellele tõmmatud kõrgus on 20 cm. Leia pindala.

3 / 25

Trapetsi alused on 10 cm ja 20 cm ning kõrgus on 30 cm. Leia pindala.

4 / 25

Missugune väide on tõene?

5 / 25

Trapetsi alused on 6 cm ja 8 cm. Kui pikk on kesklõik?

6 / 25

Kolmnurga kaks sisenurka on 60° ja 50°. Leia kolmas sisenurk.

7 / 25

Kolmnurga ümberringjoone keskpunkt asub

8 / 25

Kolmnurga siseringjoone keskpunkt asub

9 / 25

Rööpküliku kolme nurga summa on 220°. Leia selle rööpküliku nurgad.

10 / 25

Võrdhaarse kolmnurga haar on 10 cm ja ümbermõõt on 25 cm. Leia aluse pikkus.

11 / 25

Kolmnurga kesklõikudest moodustunud kolmnurga ümbermõõt on 40 cm. Kui suur on kolmnurga enda ümbermõõt?

12 / 25

Võrdhaarse trapetsi nürinurk on 120°. Leia teravnurk.

13 / 25

Kolmnurga alus on 10 cm ja kõrgus 20 cm. Leia pindala.

14 / 25

Leia võrdhaarse kolmnurga haara pikkus kui alus on 10 cm ja ümbermõõt on 50 cm.

15 / 25

Missugune väide pole tõene?

16 / 25

Kolmnurga kaks külge on 7 cm ja 8 cm. Kui pikk võib olla kolmas külg?

17 / 25

Rombi kõik sisenurgad on võrdsed. See kujund on

18 / 25

Rombi diagonaalid jaotavad rombi täisnurkseteks kolmnurkadeks. Ühe kolmnurga pindala on 10 cm². Kui suur on rombi pindala?

19 / 25

Rombi külje pikkus on 6 cm. Leia rombi ümbermõõt.

20 / 25

Rööpküliku teravnurk on 50°. Leia nürinurga suurus.

21 / 25

Võrdhaarse kolmnurga alusnurk on 45°. Leia tipunurk.

22 / 25

Täisnurkse kolmnurga kaatetid on 6 cm ja 7 cm. Leia pindala.

23 / 25

Trapetsi kesklõik on 10 cm ja kõrgus 15 cm. Leia pindala.

24 / 25

Võrdkülgse kolmnurga üks külg on 10 cm. Leia ülejäänud kaks külge.

25 / 25

Rombi diagonaalid on 10 cm ja 6 cm. Leia pindala.

Autor: Allar Veelmaa

results loading