7. klassAjaluguTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Muistne vabadusvõitlus. Vali õige aasta.

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 17
Mis aastat loetakse muistse vabadusvõitluse alguseks?
2 / 17
Millal oli esimene teadaolev katk Eestis?
3 / 17
Millal toimus Mõõgavendade Ordu sõjaretk Ugandisse koos ristitud lätlaste ja liivlastega?
4 / 17
Millal tungis Liivimaale suur saarlaste, läänemaalaste ja revalaste vägi, mis asus piirama Turaida linnust? Neil oli plaanis pärast Turaida alistamist Riia peale minna.
5 / 17
Millal toimus esimene Taani vägede retk Saaremaale?
6 / 17
Millal sõlmisid eestlased ja sakslased Turaidas kolmeks aastaks vaherahu?
7 / 17
Millal toimus Leedulaste rüüsteretk Sakalasse?
8 / 17
Millal toimus vabade Eesti maakondade ühinemine Lembitu juhtimisel malevaks ning Madisepäeva lahing?
9 / 17
Mis aastal liitus eestlaste ja venelaste vastu peetava sõjaga Taani kuningas Valdemar II?
10 / 17
Mis aasta Talvel toimus sakslaste, lätlaste ja liivlaste retk Harjusse ja Revalasse?
11 / 17
Mis aastal maabus Rootsi kuningas Johan I laevastik Läänemaal ja hõivas Lihula linnuse?
12 / 17
Millal piirasid harjulased koos venelastega Võnnut (Cēsist)?
13 / 17
Mis aasta talvel toimus sakslaste, lätlaste, liivlaste, järvalaste, ugalaste ja sakalaste retk Virumaale?
14 / 17
Millal toimus eestlastele kaotusega lõppenud teine Ümera lahing?
15 / 17
Mis aasta suvel üritas Taani kuningas kanda kinnitada ka Saaremaal?
16 / 17
Millal toimus Muhu linnuse vallutamine?
17 / 17
Millal allutati kogu Saaremaa, rahvas ristiti?
Uuesti Edasi