Teadmiste test

Muistne vabadusvõitlus. Vali õige aasta.

Sinu tulemus on
1 / 17

Millal toimus Mõõgavendade Ordu sõjaretk Ugandisse koos ristitud lätlaste ja liivlastega?

2 / 17

Mis aasta talvel toimus sakslaste, lätlaste, liivlaste, järvalaste, ugalaste ja sakalaste retk Virumaale?

3 / 17

Millal sõlmisid eestlased ja sakslased Turaidas kolmeks aastaks vaherahu?

4 / 17

Millal toimus eestlastele kaotusega lõppenud teine Ümera lahing?

5 / 17

Mis aastal liitus eestlaste ja venelaste vastu peetava sõjaga Taani kuningas Valdemar II?

6 / 17

Millal oli esimene teadaolev katk Eestis?

7 / 17

Millal toimus Muhu linnuse vallutamine?

8 / 17

Millal tungis Liivimaale suur saarlaste, läänemaalaste ja revalaste vägi, mis asus piirama Turaida linnust? Neil oli plaanis pärast Turaida alistamist Riia peale minna.

9 / 17

Mis aasta suvel üritas Taani kuningas kanda kinnitada ka Saaremaal?

10 / 17

Millal toimus Leedulaste rüüsteretk Sakalasse?

11 / 17

Millal piirasid harjulased koos venelastega Võnnut (Cēsist)?

12 / 17

Millal toimus esimene Taani vägede retk Saaremaale?

13 / 17

Mis aasta Talvel toimus sakslaste, lätlaste ja liivlaste retk Harjusse ja Revalasse?

14 / 17

Millal allutati kogu Saaremaa, rahvas ristiti?

15 / 17

Mis aastat loetakse muistse vabadusvõitluse alguseks?

16 / 17

Millal toimus vabade Eesti maakondade ühinemine Lembitu juhtimisel malevaks ning Madisepäeva lahing?

17 / 17

Mis aastal maabus Rootsi kuningas Johan I laevastik Läänemaal ja hõivas Lihula linnuse?

results loading