8. klassKeemiaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Perioodilisustabeli elementide grupid. 2 õiget vastust igal küsimusel.

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 8
Leelismetallid on
2 / 8
Lantanoidid on
3 / 8
Poolmetallid on
4 / 8
Metallid on
5 / 8
Väärisgaasid on
6 / 8
Mittemetallid on
7 / 8
Aktinoidid on
8 / 8
Leelismuldmetallid on
Uuesti Edasi