Perioodilisustabeli elementide grupid. 2 õiget vastust igal küsimusel.

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 8

Väärisgaasid on

2 / 8

Leelismetallid on

3 / 8

Poolmetallid on

4 / 8

Aktinoidid on

5 / 8

Metallid on

6 / 8

Leelismuldmetallid on

7 / 8

Mittemetallid on

8 / 8

Lantanoidid on

results loading