7. klassAjaluguTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Sõjad, sõjamehed ja relvad keskajal

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Keskajale oli iseloomulik kindel tööjaotus inimeste vahel, igal seisusel olid ühiskonna ees teatud ülesanded ja kohustused. Kuidas nimetati seisust, kes pühendus sõdimisele?
2 / 12
Keskajale iseloomulikumaks sõjameheks on rüütel. Milline loetletud esemetest ei kuulunud tavaliselt rüütli varustuse hulka?
3 / 12
Millal ilmusid lahinguväljadele esimesed tulirelvad?
4 / 12
Keskajal kaasnes sõjategevusega sageli oma usu levitamine või selle huvide kaitsmine. Milline järgnevatest sõdadest ei teeninud usulisi eesmärke?
5 / 12
Tähtsamateks keskaegseteks kindlustusteks olid feodaalide kivilinnused ja linnamüürid. Millist loetletud vahendeist ei kasutatud selliste kindluste piiramisel?
6 / 12
Kelle vahel toimus Rooside sõda?
7 / 12
Viikingite rüüsteretked tabasid paljusid lähemaid ja kaugemaid rahvaid. Kes loetletutest ei kuulunud viikingite ohvrite hulka?
8 / 12
Millal ja millega seoses tekkisid vaimulikud rüütliordud?
9 / 12
Ordurüütel erines mõne tunnuse poolest ilmalikust rüütlist. Milline järgnevatest tunnustest ei kuulu selliste hulka?
10 / 12
Ida-Rooma ehk Bütsants püsis ligi tuhat aastat kauem kui Lääne-Rooma keisririik. Kes andsid Bütsantsile viimase ja otsustava hoobi?
11 / 12
Saja-aastane sõda tõi sõjaasjandusse mitmeid muutusi. Milline loetletutest ei kuulu nende hulka?
12 / 12
Keskaja meresõdade ajalukku on läinud laevastik nimega Võitmatu Armaada. Millisele riigile laevastik kuulus?
Uuesti Edasi