Teadmiste test

Sõjad, sõjamehed ja relvad keskajal

Sinu tulemus on
1 / 12

Keskaja meresõdade ajalukku on läinud laevastik nimega Võitmatu Armaada. Millisele riigile laevastik kuulus?

2 / 12

Keskajale oli iseloomulik kindel tööjaotus inimeste vahel, igal seisusel olid ühiskonna ees teatud ülesanded ja kohustused. Kuidas nimetati seisust, kes pühendus sõdimisele?

3 / 12

Millal ilmusid lahinguväljadele esimesed tulirelvad?

4 / 12

Keskajal kaasnes sõjategevusega sageli oma usu levitamine või selle huvide kaitsmine. Milline järgnevatest sõdadest ei teeninud usulisi eesmärke?

5 / 12

Viikingite rüüsteretked tabasid paljusid lähemaid ja kaugemaid rahvaid. Kes loetletutest ei kuulunud viikingite ohvrite hulka?

6 / 12

Millal ja millega seoses tekkisid vaimulikud rüütliordud?

7 / 12

Kelle vahel toimus Rooside sõda?

8 / 12

Keskajale iseloomulikumaks sõjameheks on rüütel. Milline loetletud esemetest ei kuulunud tavaliselt rüütli varustuse hulka?

9 / 12

Ordurüütel erines mõne tunnuse poolest ilmalikust rüütlist. Milline järgnevatest tunnustest ei kuulu selliste hulka?

10 / 12

Tähtsamateks keskaegseteks kindlustusteks olid feodaalide kivilinnused ja linnamüürid. Millist loetletud vahendeist ei kasutatud selliste kindluste piiramisel?

11 / 12

Saja-aastane sõda tõi sõjaasjandusse mitmeid muutusi. Milline loetletutest ei kuulu nende hulka?

12 / 12

Ida-Rooma ehk Bütsants püsis ligi tuhat aastat kauem kui Lääne-Rooma keisririik. Kes andsid Bütsantsile viimase ja otsustava hoobi?

results loading